دوزینگ پمپ موتوری

Showing all 11 results

دوزینگ پمپ موتوری

دوزینگ پمپ های موتوری دارای انواع مختلفی از پمپ ها می باشند. این پمپ برای تزریق مواد شیمیایی حتی با خورندگی بالا بسیار مناسب می باشد. شما می توانید از این نوع از دوزینگ پمپ  در محیط ها با دما های مختلف استفاده کنید.

دوزیگ پمپ های موتوری دارای موتور الکتریکی می باشد که باعث انجام مولد قدرت می باشد. بهترین ویژگی این نوع از دوزینگ پمپ ظرفیت بالا آن و صدای کم آن می باشد.

دوزینگ پمپ موتوری