دوزینگ پمپ سلونوئیدی HYDRA BL اینجکتا

پمپ تزریق سلونوئیدی اینجکتا Injecta ایتالیا
سری HYDRA
حداکثر دبی 5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 10 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا