دوزینگ پمپ پریستالتیک BH3-V اتاترون

دوزینگ پمپ پریستالتیک اتاترون Etatron ایتالیا
سری BH
در رنج های انتخابی مختلف
تضمین کیفیت و اصالت کالا