دوزینگ پمپ سلونوئیدی Tekba EML سکو

پمپ تزریق سلونوئیدی سکو Seko ایتالیا
سری Tekba
حداکثر دبی 110 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 20 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا