دوزینگ پمپ پریستالتیک ELITE PH اینجکتا

دوزینگ پمپ پریستالتیک اینجکتا INJECTA ایتالیا
سری ELITE
حداکثر دبی 5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 1.5 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا