دوزینگ پمپ سلونوئیدی AMS AC CO امک

دوزینگ پمپ سلونوئیدی امک Emec ایتالیا
سری AMS
حداکثر دبی 220 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 10 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا