دوزینگ پمپ پریستالتیک NIKE LP 180 اینجکتا

دوزینگ پمپ پریستالتیک اینجکتا Injecta ایتالیا
سری NIKE
حداکثر دبی 10.8 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 1 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا