دوزینگ پمپ پریستالتیک NIKE LP 120 اینجکتا

دوزینگ پمپ پریستالتیک اینجکتا Injecta ایتالیا
سری NIKE
حداکثر دبی 7.2 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 1 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا