دوزینگ پمپ سلونوئیدی PRISMA STEPPER MOTOR امک

دوزینگ پمپ سلونوئیدی امک emec ایتالیا
حداکثر دبی 5 تا 8 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 2 تا 20 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا