دوزینگ پمپ سلونوئیدی Invikta سکو

پمپ تزریق سلونوئیدی سکو Seko ایتالیا
سری Invikta
حداکثر دبی 5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 7 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا