دوزینگ پمپ پریستالتیک Aspendose DMS آنتک

دوزینگ پمپ پریستالتیک آنتک Antech ترکیه
سری Aspendose
حداکثر دبی 4.3 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 3 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا