دوزینگ پمپ سلونوئیدی MAGDOS LD جسکو

دوزینگ پمپ سلونوئیدی جسکو Jesco آلمان
سری MAGDOS
حداکثر دبی 15 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 16 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا