دوزینگ پمپ سلونوئیدی OLIMPIA BB اینجکتا

دوزینگ پمپ سلونوئیدی اینجکتا Injecta ایتالیا
سری OLIMPIA
حداکثر دبی 2 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 7 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا