دوزینگ پمپ سلونوئیدی OLIMPIA BD اینجکتا

دوزینگ پمپ سلونوئیدی اینجکتا Injecta ایتالیا
سری OLIMPIA
حداکثر دبی 5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 2 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا