دوزینگ پمپ پریستالتیک PM سکو

دوزینگ پمپ پریستالتیک سکو Seko ایتالیا
سری P
حداکثر دبی 10 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 3 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا