دوزینگ پمپ سلونوئیدی آکوا HC999

دوزینگ پمپ سلونوئیدی آکوا Aqua ایتالیا
سری HC
حداکثر دبی 42 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 5 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا