دوزینگ پمپ سلونوئیدی Nano A آنتک

دوزینگ پمپ سلونوئیدی آنتک Antech ترکیه
سری Nano
حداکثر دبی 5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 10 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا