دوزینگ پمپ سلونوئیدی Optima آنتک

دوزینگ پمپ سلونوئیدی آنتک Antech ترکیه
سری Optima
حداکثر دبی 10 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 15 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا