دوزینگ پمپ سلونوئیدی آکوا HC100

دوزینگ پمپ سلونوئیدی آکوا Aqua ایتالیا
سری HC
حداکثر دبی 8 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 7 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا