دوزینگ پمپ سلونوئیدی ATHENA BX 12VDC اینجکتا

پمپ تزریق سلونوئیدی اینجکتا Injecta ایتالیا
سری ATHENA
حداکثر دبی 5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 10 (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا