دوزینگ پمپ سلونوئیدی ATHENA MP اینجکتا

پمپ تزریق سلونوئیدی اینجکتا Injecta ایتالیا
سری ATHENA
حداکثر دبی 110 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 20 (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا