دوزینگ پمپ پریستالتیک NIKE M PRO اینجکتا

دوزینگ پمپ پریستالتیک اینجکتا Injecta ایتالیا
سری NIKE
حداکثر دبی 9.5 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 1.5 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا