دوزینگ پمپ پریستالتیکNIKE M TEMP اینجکتا

دوزینگ پمپ پریستالتیک اینجکتا Injecta ایتالیا
سری NIKE
حداکثر دبی 4 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 1.5 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا