دوزینگ پمپ پریستالتیک NIKE STEP اینجکتا

دوزینگ پمپ پریستالتیک اینجکتا Injecta ایتالیا
سری NIKE
حداکثر دبی 25 لیتر در ساعت (L/h)
حداکثر فشار 4 بار (bar)
تضمین کیفیت و اصالت کالا